Nematoden

Welkom op de site nematoden.be. Op deze site kunt u een heel brede waaier aan informate over het aardappelcysteaaltje (Globodera) en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne) terugvinden. Er wordt niet alleen stil gestaan bij wat deze aaltjes zijn, maar ook bij het belang, de bestrijding en de wetgeving die voor deze aaltjes van toepassing is.

U vindt op deze site contactadressen terug wanneer u met bijkomende vragen zit.


Actuele berichten

Onderzoek naar bestrijding nematoden

12/03/2018 16:09

Begin januari 2018 werd een onderzoeksproject opgestart rond de bestrijding van Pratylenchus en Meloidogyne in vollegrondsgroenten door gebruik van groenbemesters. Meer info via deze link.Uitbreiding bewakingszones Meloidogyne

12/03/2018 16:10

Begin februari publiceerde FAVV een nieuwe omzendbrief rond Meloidogyne. De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van bewakingszone tot de volledige gemeentes waar besmette percelen aangetroffen zijn. Meer informatie kan je lezen onder de rubriek Wetgeving>Meloidogyne.